***FACEBOOK FANS***

PRODUKT

Hrací koberec pre deti, kusové koberce, detské koberce, hrací koberec, koberec cesty, koberce pre deti

detské koberce, detský koberec, koberec cesty, koberec pre deti, kusové koberce, kvetinové koberce, koberce jednofarebné

dětské koberce, dětský koberec, koberec silnice, koberec pro děti, kusové koberce, květinové koberce, koberce jednobarevné,

Hrací koberec pro děti, kusové koberce, dětské koberce, hrací koberec, koberec silnice, koberce pro děti

Baba szőnyegek gyerekeknek, Játék szőnyeg gyerekeknek, szőnyegek gyerekeknek, Fürdőszoba szőnyeg , Padlószőnyeg, Szőnyeg, Rongyszőnyeg


Detská postielka do detskej izby

Úvod Detská izbaDetská postielka

Detská postielka do detskej izby

Do troch rokov dieťaťu najlepšie vyhovuje dre­ vená postielka so zvislými drevenými mriežka­ mi. Vzdialenosť mreží musí byť menšia ako priemer hlavičky novorodenca. Dno postieľky musí mať dve výškové polohy. Pre dieťa do troch mesiacov umiestime dno o sedemdesiat centimetrov vyššie, aby sa matka pri častej ob­ sluhe dieťaťa nemusela namáhavo zohýnať.


Staršiemu dieťaťu dno spustime štyridsať centi- metrov nižšie, čim sa zvýšia mriežky, takže ani stojace dieťa nemôže cez ne vypadnúť. Postieľ­ ka nesmie mať plné Čelá, ani v jej blízkosti nesmie byť iný nábytok. Dieťa musi mať mož­ nosť pozorovať okolie a rozvíjať tak svoje schopnosti, obracať sa v postieľke na všetky strany. Postieľka nesmie mať ani vyčnievajúce konštrukčné či ozdobné detaily, na ktorých by sa dieťa mohlo zraniť alebo zachytiť odevom o pripadne sa aj usmrtiť. Rovnako nebezpečné sú aj sieťky, po ktorých sa dá šplhať a podob­ne.

TOPlist